Johanna Burke(30 Jul 1855 - 25 Sep 1933)
b. 28 Jan 1883
d. 28 Nov 1979